• หล่อพระ
 • หล่อพระ

หล่อพระ


หล่อพระ

โรงหล่อพระพุทธรูป พิสิฐ หล่อพระ, หล่อพระพุทธรูป, โรงหล่อพระ
รับหล่อพระ

โรงหล่อพระพุทธรูป พิสิฐ
รับหล่อพระ ผลิตงานปฏิมากรรม งานช่างสิบหมู่ต่าง ๆด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานหล่อองค์พระพุทธรูปทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก

ทางโรงหล่อพระพิสิฐได้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และทรงได้ทอดพระเนตรองค์พระที่ทางโรงหล่อพระพิสิฐเป็นผู้หล่อโดยมีเจ้าภาพโดยอาจารย์ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์เป็นผู้ถวาย

หล่อพระ สร้างพระพุทธรูป หล่อพระ รับหล่อพระ หล่อพระ คนดังหล่อพระ

สร้างพระพุทธรูปมีประวัติความเป็นมาดังนี้ คือ ตามตำนานพุทธประวิติกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าปเสนธิโกศลแห่งแคว้นโกศล ได้โปรดให้ช่างจำหลักพระรูปเหมือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นจากไม้แก่นจันทร์ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา นับเป็นการสร้างพระพุทธรูปเป็นครั้งแรก แต่ตำนานพระแก่นจันทร์นี้ บางท่านกล่าวว่าเป็นเพียงตำนานที่ยังไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่นับพระแก่นจันทร์ก็สันนิษฐานกันว่า พระพุทธรูปนั้น เริ่มสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ตั้งแต่สมัยคันธารราฐ ซึ่งเป็นแคว้นที่อยทางตอนู่เหนือ ของอินเดียโบราณ (ปัจจุบันอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน และตะวันออกของอัฟกานอสถาน) ผู้ริเริ่มสร้างไม่ใช่ชาวอินเดีย แต่เป็นพวกโยนก (กรีก) สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินท์ กษัตริย์เชื้อสายกรีกแห่งแคว้นคันธาระ หรือคันธาราฐ เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในคันธาราฐ พวกโยนกยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา พระเจ้ามิลินท์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก แสดงองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจิริญรุ่งเรือง แต่เดิมนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพแต่อย่างใด เพราะในสมัยอินเดียในสมัยนั้นมีข้อห้ามในการทำรูปเคารพ แต่เคยนับถือศาสนเทวนิยมและจำหลักรูปเคารพของเทพเจ้ากลุ่มโอลิมปัสมาก่อน เช่น รูปอพอลโลและซีอุส เมื่อเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ก็เลยจำหลักศิลารูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเคารพบูชาเป็นครั้งแรก

เฟซบุค หล่อพระ

สินค้า
 • โรงหล่อพระ

  โรงหล่อพระ

  รับหล่อพระ ผลิตงานปฏิมากรรม งานช่างสิบหมู่ต่าง ๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

 • รับหล่อพระ

  รับหล่อพระ

  ทีมงานของเราใส่ใจในรายละเอียด มีความอดทนสูง ดังนั้นงานของเราจึงมีความประณีต สวยงามและทนทาน

 • โรงหล่อพระ

  โรงหล่อพระ

  ทีมงานของเรามีความอดทนสูง ดังนั้นงานของเราจึงมีความประณีต สวยงามและทนทาน

 • พิสิฐ รับหล่อพระ

  พิสิฐ รับหล่อพระ

  พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

 • งานช่างสิบหมู่ต่างๆ

  งานช่างสิบหมู่ต่างๆ

  ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานหล่อองค์พระพุทธรูปทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก

 • หล่อองค์พระพูทธรูป

  หล่อองค์พระพูทธรูป

  โรงหล่อพระพุทธรูป พิสิฐ รับหล่อพระ ผลิตงานปฏิมากรรม งานช่างสิบหมู่ต่าง ๆ

 • หล่อพระพุทธรูป

  หล่อพระพุทธรูป

  รับหล่อพระ ผลิตงานปฏิมากรรม งานช่างสิบหมู่ต่าง ๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

 • ผลิตงานปฏิมากรรม

  ผลิตงานปฏิมากรรม

  ทีมงานของเราใส่ใจในรายละเอียด มีความอดทนสูง ดังนั้นงานของเราจึงมีความประณีต สวยงามและทนทาน

 • ปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

  ปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

  ช่างปั้นโบราณจะใช้ดินเหนียวคุณภาพดีมีสีเหลืองเรียกว่า "ดินขี้งูเหลือม" นวดผสมกับทรายละเอียด

 • ปั้นรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์

  ปั้นรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์

  การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป

 • จำหน่ายพระพุทธรูปต่างๆ

  จำหน่ายพระพุทธรูปต่างๆ

  เมื่อปั้นหุ่นหรือพิมพ์ได้รูปแล้วก็มาถึงขั้นตอน การเข้าขี้ผึ้ง นับเป็นงานฝีมืออีกอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญอย่างมาก

 • จำหน่ายงานปฏิมากรรม

  จำหน่ายงานปฏิมากรรม

  รับหล่อพระ ผลิตงานปฏิมากรรม งานช่างสิบหมู่ต่าง ๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ


การรับรอง
Verified By QuinL
Super Verified Member
1st   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณพิพัฒน์ กิตติพิพัฒนถาวร
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มกราคม 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(13)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: โรงหล่อพระ พิสิฐ
สถานที่ตั้งบริษัท: 13/2 หมู่ 5 ถ. เลียบคลองเทพกาญจนา คอกกระบือ เมือง 74000
ประเทศ/เขต: ไทย, สมุทรสาคร

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: โรงหล่อพระ พิสิฐ
ผู้ติดต่อ: คุณพิพัฒน์ กิตติพิพัฒนถาวร
ที่อยู่: 13/2 หมู่ 5 ถ. เลียบคลองเทพกาญจนา
ตำบล: คอกกระบือ
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: สมุทรสาคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 74000
โทรสาร: 034-441-017
มือถือ: 081-480-8485 คุณมณฑล, 087-675-6576 คุณพิพัฒน์
อีเมล์: pipat11792@gmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2015, Verified by QuinL. All Rights Reserved.