บริการหล่อพระของเรา

รับหล่อพระเนื้อโลหะ

ทางโรงหล่อ มีบริการรับหล่อพระ ทั้งในและนอกสถานที่ มีการบริการครบวงจร
ตั้งแต่การสร้างต้นแบบ จนถึงวันที่จะทำการหล่อ โดยจะมีที่พัก และโรงทาน
ตลอดจนถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่จะเตรียมพร้อมให้ท่านก่อนถึงวันหล่อ

รับหล่อพระเนื้อไฟเบอร์ เรซิ่น

ทางโรงหล่อ มีบริการรับหล่อพระ ทั้งในและนอกสถานที่ มีการบริการครบวงจร
ตั้งแต่การสร้างต้นแบบ จนถึงวันที่จะทำการหล่อ โดยจะมีที่พัก และโรงทาน
ตลอดจนถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่จะเตรียมพร้อมให้ท่านก่อนถึงวันหล่อ

รับหล่อพระเนื้อปูน

ทางโรงหล่อ มีบริการรับหล่อพระ ทั้งในและนอกสถานที่ มีการบริการครบวงจร
ตั้งแต่การสร้างต้นแบบ จนถึงวันที่จะทำการหล่อ โดยจะมีที่พัก และโรงทาน
ตลอดจนถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่จะเตรียมพร้อมให้ท่านก่อนถึงวันหล่อ

บริการสร้างพระ นอกสถานที่ทั่วภูมิภาคของประเทศ

ทางโรงหล่อ มีบริการรับหล่อพระ ทั้งในและนอกสถานที่ มีการบริการครบวงจร
ตั้งแต่การสร้างต้นแบบ จนถึงวันที่จะทำการหล่อ โดยจะมีที่พัก และโรงทาน
ตลอดจนถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่จะเตรียมพร้อมให้ท่านก่อนถึงวันหล่อ